ความรู้เกี่ยวกับแอร์รถยนต์ หน้าแรก - แอร์รถยนต์
ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการจากเวบทั่วโลกได้ที่นี่
Google
investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading, investment, forex, trading, gold trading

ความรู้เกี่ยวกับแอร์รถยนต์ - การไหลเวียนของน้ำยาแอร์ในรถระบบแอร์รถยนต์

ความรู้เกี่ยวกับแอร์รถยนต์ ระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์
  1. คอมเพรสเซอร์จะรับสารทำความเย็นที่ออกมาจากอีวาโปเรเตอร์ และจ่ายออกในช่วงจังหวะอัด ทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิและแรงดังสูงขึ้น
  2. สารทำความเย็นที่เป็นก๊าซจะผ่านไปยังคอนเด็นเซอร์จะทำให้สารทำความเย็น ที่เป็นก๊าซควบแน่นกลายเป็นของเหลว
  3. สารทำความเย็นที่เป็นของเหลวนี้จะไหลไปยังรีซีฟเวอร์ ซึ่งรีซีฟเวอร์จะกรองและเก็บความชื้น ก่อนที่จะส่งไปยังอีแว๊ปเปอร์เรเตอร์
  4. แอ็กแพนชั่นวาล์ว จะเปลี่ยนสารทำความเย็นที่เป็นของเหลว ให้เป็นของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำ แรงดันต่ำและผสมกันเป็นฝอยละออง
  5. จากนั้น ฝอยละอองของสารทำความเย็นจะผ่านไปยังอีวาโปเรเตอร์ สารทำความเย็นจะกลายเป็นไอภายในอีวาโปเรเตอร์ ความร้อนจากอากาศภายในห้องผู้โดยสารจะผ่านไปยังขดอีวาโปเรเตอร์ และถูกส่งไปยังสารทำความเย็น สารทำความเย็นจะเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ และจะไหลออกไปยังคอมเพรสเซอร์ จากนั้นก็จะทำงานเป็นวัฏจักรแบบเดิมต่อเนื่องไป
คอมเพรสเซอร์ | อีวาโปเรเตอร์ | แอ็กแพนชั่นวาวล์ | รีซีฟเวอร์ดรายเออร์ | คอนเด็นเซอร์ | การดูแลรักษาระบบแอร์รถยนต์
สำหรับคนรักรถยนต์
วารสารที่น่าสนใจ
ข้อมูลเกี่ยวกับแอร์รถยนต์
Interesting Search
บริษัท โรแยลแอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
RoyalAir Engineering Co., Ltd.

ร้านแอร์รถยนต์-ความรู้เกี่ยวกับแอร์รถยนต์

โทร. 0-2271-2021, 0-2271-3501 (8:30-17:30 น.)
086-503-8000 (หลัง 17:30 น.)

ความรู้เกี่ยวกับระบบแอร์รถยนต์ - ระบบปรับอากาศรถยนต์

ความรู้เกี่ยวกับระบบแอร์รถยนต์ - ระบบปรับอากาศรถยนต์

***อ่านบทความ ทำไมแอร์รถยนต์ของท่านถึงไม่เย็น - 8 สาเหตุใหญ่ที่ทำให้แอร์ไม่เย็น***

All rights reserved by RoyalAir Engineering Co., Ltd.

บริษัท โรแยลแอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

231-233 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

บทความเกี่ยวกับการล้างแอร์รถยนต์ช่วยประหยัดน้ำมันให้ท่าน